O PRZEDSZKOLU
Procedury 322
Dyżur wakacyjny 356
ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 1065
ZARZĄDZENIE O USTALENIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 761
REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW 610
RADA RODZICÓW PP10 713
STATUT ZESPOŁU - STATUT PRZEDSZKOLA 2018
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 1007
REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1121
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 1171
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 1076
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 913
PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1038
KALENDARZ PRACY 941
INSTRUKCJA BHP 2601
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI 1205

C 2005: Euromedia

 

START arrow O PRZEDSZKOLU