O PRZEDSZKOLU
Procedury 530
Dyżur wakacyjny 565
ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 1285
ZARZĄDZENIE O USTALENIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 964
REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW 815
RADA RODZICÓW PP10 927
STATUT ZESPOŁU - STATUT PRZEDSZKOLA 2274
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 1214
REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1343
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 1372
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 1272
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 1112
PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1245
KALENDARZ PRACY 1138
INSTRUKCJA BHP 2808
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI 1395

C 2005: Euromedia

 

START arrow O PRZEDSZKOLU