O PRZEDSZKOLU
Procedury 396
Dyżur wakacyjny 431
ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 1141
ZARZĄDZENIE O USTALENIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 828
REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW 682
RADA RODZICÓW PP10 782
STATUT ZESPOŁU - STATUT PRZEDSZKOLA 2105
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 1078
REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1203
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 1251
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 1149
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 989
PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1121
KALENDARZ PRACY 1012
INSTRUKCJA BHP 2673
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI 1274

C 2005: Euromedia

 

START arrow O PRZEDSZKOLU