O PRZEDSZKOLU
Procedury 72
Dyżur wakacyjny 98
ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 712
ZARZĄDZENIE O USTALENIU WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 491
REGULAMIN WYBORÓW DO RADY RODZICÓW 364
RADA RODZICÓW PP10 443
STATUT ZESPOŁU - STATUT PRZEDSZKOLA 1692
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 749
REGULAMIN PRZEDSZKOLA 855
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 923
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 801
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 681
PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 789
KALENDARZ PRACY 691
INSTRUKCJA BHP 2305
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI 979

C 2005: Euromedia

 

START arrow O PRZEDSZKOLU